Montaż Wodomierza ogrodowego -warunki montażu krok po kroku.

ZnanyFachowiec.pl 02/01/2019

Czym właściwie jest wodomierz ogrodowy? Jest to potocznie nazywany przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza z licznikiem ogrodowym. Pozwala on określić ilość wody zużywanej przez użytkownika, co umożliwia ustalenie opłaty za użytkowanie innej niż ryczałtowa. Pozwala on więc na wprowadzenie oszczędności związanych z wykorzystaniem wody w ogrodzie, a także na faktyczne podsumowanie finansowe adekwatne do ilości wody, którą użytkownik rzeczywiście, w danym przedziale czasowym, zużywa. Odczytu stanu licznika na wodomierzu dokonuje pracownik ZWiK lub indywidualnie użytkownik, który uzyskany odczyt wysyła poprzez stronę internetową i w ten sposób dochodzi do okresowego rozliczenia. Ten drugi sposób jest szczególnie wygodny dla osób długo pracujących, którzy nie mają swobodnej możliwości umówienia się z pracownikiem.

Wodomierz ogrodowy, cena-razem z montażem jest jednorazowa, a jej przedział waha się w niewielkim stopniu w zależności od regionu zamieszkania. Zależy to także od tego, czy użytkownik zdecyduje się na montaż we własnym zakresie, czy zdecyduje się skorzystać z usługi hydraulicznej. Dodatkowe opłaty, które użytkownik może ponieść, są związane przede wszystkim z eksploatacją wodomierza i koniecznością jego wymiany, a także, z co pięcioletnią koniecznością odnowy jego legalizacji. Są to jednak opłaty ponoszone raz na długi okres, a korzyść wynikająca z instalacji wodomierza ogrodowego i oszczędności związanej z jego posiadaniem, jest znacznie wyższa.

 

Montaż wodomierza ogrodowego.

Wodomierz ogrodowy należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcją techniczno-ruchową podaną przez producenta. Należy to zrobić na instalacji, która jest przeznaczona do podlewania ogrodu, w budynku bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej znajdującej się na terenie ogrodu. Wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do wydajności przyłącza oraz do ilości zużywanej wody. Dostęp do niego powinien być swobodny, bezpieczny i zawsze możliwy. Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia ze strony rur i armatury, a także powinien być chroniony przed narażeniem na uszkodzenia wynikające z warunków atmosferycznych, tj. zbyt silne nasłonecznienie latem lub zamarzanie zimą. Koniecznym jest także, aby wodomierz posiadał zwrotny zawór antyskażeniowy oraz zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna chronić wszystkie części instalacji przed wszelakimi drganiami i wstrząsami, które wywołuje otoczenie. Niedopuszczalne jest także montowanie wodomierza w wysokim punkcie instalacji, ponieważ to mogłoby prowadzić do zbierania się w nim powietrza.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z procedurami należy zgłosić montaż wodomierza ogrodowego do ZWiK celem jego odbioru i oplombowania.

Ogrodowy licznik wody-montaż może nieraz sprawić wiele kłopotów i nerwów związanych z jego prawidłową instalacją i spełnieniem wszystkich wyżej wymienionych warunków. Warto więc zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy hydraulika, którego doświadczenie sprawi, że montaż będzie szybki i sprawny, a użytkownikowi, myśli o możliwie źle wykonanym którymkolwiek z powyższych punktów, nie będą spędzały snu z powiek. Co więcej, fachowy montaż pozwoli uniknąć dodatkowych opłat bądź kar związanych z nieprawidłowym lub niedopuszczalną złą instalacją i pozwoli sprawnie użytkować sprzęt aż do jego kontroli.

 

Wodomierz ogrodowy i jego legalizacja.

Wodomierz ogrodowy musi mieć ważną legalizację, którą należy ponawiać, co 5 lat. Wodomierze nie są nieśmiertelne i tak jak wszystkie urządzenia mechaniczne, ulegają zużyciu i wymagają serwisu oraz okresowej wymiany. W przypadku konieczności poniesienia opłaty związanej z wymianą stajemy przed pytaniem: czy kupić fabrycznie nowy wodomierz, czy może regenerowany albo może oddać ten stary do serwisu i ponownej legalizacji? Jednak w każdym z tych przypadków, oprócz dodatkowego wydatku, pojawia się konieczność zamknięcia dopływu wody, czasami nawet na cały dzień.

Legalizacja i ekspertyza wodomierza jest dokonywana przez niezależnego przedstawiciela Urzędu Miar, który jest urzędnikiem państwowym. Jest to koszt ponoszony przez właściciela nieruchomości. 

 

Podlicznik wody ogrodowej dlaczego? 

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że część wody zużywana, np. do podlewania kwiatów w ogrodzie, jest zużywana bezpowrotnie, czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji. W takim przypadku wodomierz także naliczy tę wodę jako zużytą, a użytkownik będzie musiał ponieść koszty związane z jej wykorzystaniem. Warto zastanowić się wówczas nad montażem podlicznika ogrodowego, który daje możliwość dokładnej kontroli ilości wody pobranej i odprowadzonej jako ścieki do kanalizacji, co pozwoli zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych, bowiem przy rozliczeniach ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na m.in. podlewanie ogrodu. Ważnym jest, by podając stan wodomierza równocześnie przekazać wskazania wodomierza głównego oraz podlicznika ogrodowego.

 

Jak zamontować drugi licznik wody?

Polega to na umieszczeniu dodatkowego licznika na wewnętrznej instalacji jako podlicznik wodomierza głównego. Powinien on być umieszczony bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studzience wodomierzowej, która znajduję się na terenie ogrodu. Należy pamiętać, że niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień na odcinku między wodomierzem a punktem czerpalnym. Przed i za należy zamontować kulowe zawory odcinające, a gdy brak jest zaworu antyskażeniowego na przyłączu to wymaga się wstawienia takiego zaworu za podlicznkiem. 

Po dokonaniu montażu, drugi licznik wody należy zgłosić do ZWiK, aby pomiary przez niego wskazywane były uwzględniane w rozliczeniu ogólnym. Będzie wówczas wymagane podanie wskazań obu wodomierzy. Podobnie jak w przypadku montażu wodomierza ogrodowego, najlepiej, aby praca ta była wykonywana przez osobę z doświadczeniem hydraulicznym.

 

Pomoc hydraulika, czy konieczna?

Zastanawiałeś się ile lat ma już wodomierz ogrodowy, który użytkujesz?

Wymiana wodomierzy powinna się odbywać co 5 lat, więc jeśli urządzenie działające w Twoim ogrodzie jest starsze, to powinieneś pomyśleć jego wymianie, a na pewno przeglądzie. Pilnowanie się tej zasady to jedyny sposób na zapewnienie poprawnego działania sprzętu przez cały okres jego użytkowania. W końcu jakość pracy wodomierzy ma wpływ na nasze wydatki, więc lepiej nie zaniedbać tej kwestii, szczególnie, gdy dzięki wodomierzowi możemy zaoszczędzić pieniądze. Przy jego pierwszym montażu lub wymianie po latach użytkowania, warto skorzystać z usługi hydraulicznej. Doświadczenie i wiedza instalatora, który wykonał już mnóstwo takich prac to najlepsza gwarancja, że instalowany lub wymieniany wodomierz ogrodowy nie zawiedzie przez co najmniej 5 lat. Skorzystanie z usługi hydraulika jest szczególnie istotne w przypadku użytkowników, którzy nie posiadają żadnej wiedzy z tej dziedziny i pierwszy raz mają styczność z tego typu montażem.

 

Wodomierz na ogród, czy warto?

Korzyści wynikające z posiadania wodomierza i podlicznika ogrodowego.
Korzyści wynikające z montażu wodomierza ogrodowego wraz z drugim licznikiem wody wiążą się przede wszystkim z ponoszeniem kosztów za ilość wody faktycznie zużytej, a nie ceny ryczałtowej odgórnie narzuconej użytkownikowi. Koszty indywidualne, związane z montażem, ponoszone są jednorazowo, a kolejne, związane z odnową legalizacji i ewentualną wymianą, użytkownik ponosi, co kilka lat. Warto korzystać z usług hydraulika, którego fachowość pozwoli na sprawne i spokojne korzystanie z urządzenia bez zmartwień, że coś być może zostało na własną rękę źle zamontowane. Zaopatrzenie się w wodomierz ogrodowy oraz licznik ogrodowy to mądre posunięcie eliminujące koszty kanalizacji, oraz pozwalające zaoszczędzić użytkownikowi dodatkowe pieniądze związane z użytkowaniem wody w przydomowych ogrodach.

ZnanyFachowiec.pl

Mogą Ci się spodobać

Dołącz do ponad 100 fachowców

W naszym serwisie ogłosiło się już ponad 100 fachowców! Dołącz do nich i zostań jednym z nas!

Dołącz do nas